8,000تومان
ماهانه
هاست لینوکس 1 گیگابایت
امکانات پنل
نوع هاست
سی پنل
فضای هاست
1 گیگابایت
پهنای باند
نا محدود
تعداد دامین
نا محدود
تعداد سابدامین
نا محدود
زمان فعال سازی
بعد از اولین پرداخت
شروع از 8000 تومان ماهیانه
10,000تومان
ماهانه
هاست لینوکس 2 گیگابایت
امکانات پنل
پهنای باند
نامحدود
تعداد دامین
نامحدود
ایجاد سابدامین
نامحدود
زمان فعال سازی
بعد از اولین پرداخت
شروع از 10000 تومان ماهیانه